Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

GREAT NEWS!!

Το έργο μας "Culture and Civilization Relay Race (CCRRACE) 

βραβεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας!!!!